Privatsnaks værdier og etik

Vi anser seksualitet, køn og krop som grundlæggende kilder til sundhed, livskvalitet og trivsel. Vi mener at alle uanset køn, seksualitet, krop, familieforhold, religion, etnicitet, funktionsnedsættelser, mv., har ret til at udforske og udfolde sin seksualitet og seksuelle liv, som man selv ønsker det, når det ikke krænker den samme ret for andre.

Børn og unge har dermed også ret til deres seksualitet, deres krop og deres køn. Det vil sige ret til at udøve, tale om og udforske disse uden at det forbindes med noget skamfuldt, forbudt eller skræmmende.

Vi søger at styrke børn og unge som aktører

Vi ser børn og unge som kompetente aktører, der træffer meningsfulde valg. Derfor er vores rådgivningstilbud et rum for faciliteret selvrefleksion, hvor børn og unge sammen med rådgiveren udforsker handlemuligheder. Vi forsøger at understøtte brugerne i, at de selv er i stand til at træffe de rigtige valg, da de er eksperterne i deres liv.

Vi tror på, at viden og refleksion skal bidrage til at styrke og udvikle handlekompetence. Vores rådgivningstilbud tilstræber at øge børn og unges kompetencer og motivation til at skabe forandringer.

Viden og information i øjenhøjde

Vi arbejder på at børn og unge altid har adgang til kvalificeret viden og kan få støtte til at kvalificere deres beslutninger. I rådgivningen bestræber vi os på at være i øjenhøjde med de børn og unge som kontakter os.

Vi bestræber os på altid at informere korrekt samt gøre det klart, når en rådgivningssamtale bevæger sig udenfor vores viden og de emner, vi kan rådgive om.

Vi bestræber os også på altid at være opdateret på de emneområder, vi rådgiver om.

Uafhængig og professionel rådgivning og information

Privatsnak er en uafhængig rådgivning - vi er ikke påvirkede af kommercielle og partipolitiske interesser. Det er afgørende for os, at vores rådgivning og professionalisme ikke kan drages i tvivl.